یکی از خدماتی که شرکت سرو دکور ارائه میدهد طراحی و ساخت دکور برای مقاصد مختلف مسکونی و تجاری و فروشگاهی است
قطعا اهمیت دکور برای زیبا سازی و استفاده ی بهینه از فضا برای همه قابل درک است
در سرو دکور ابتدا فضای مورد نظر شما بررسی می شود،عکس برداری های لازم صورت می گیرد با توجه به محیط و رنگ های مورد نظر شما بهترین ترکیب رنگ انتخاب میشود
در بخش طراحی هم طرحی که بهترین اسفاده از فضا را شامل شود و فضا را چشم نوازتر کند برای شما طراحی میشود
.